Bijvoorbeeld Industrial: Bonilait 1500 m² in drainback

Het fabriek Bonilait (Poitiers, Frankrijk) produceert melk protëine door middel van melk dehydratatie. Die industrie verbruikt veel warmte in het kader van zijn process. Een Franse systeemintegrator heeft Bonilait aangeraad om die warmte dankzij hernieuwbare energiebronnen te produceren. 

1 500 m² zonnecollectoren werden geplaatst, wat vereiste de realisatie van 11 Sunoptimo leegloop zonnesystemen (op maat). Die technologie maakt het mogelijk voor de eigenaar om zijn energy-mix te nuanceren.

Dankzij die installatie wilt Sunoptimo zijn groei naar Frankrijk voortzetten, alsook in de industriële sector.