Sunoptimo Drainback systeem

Geen oververhitte

Een systeem dat met de Drainback technologie​ (auto-ruimen of drainage) functioneert, aussi appelé auto-vidange ou drainage gravitaire, maakt mogelijk om de zonepanelen passief en natuurlijk zich te tappen,  telkens als de pomp stopt. Aldus beschut de vloiestof tegen oververhitte en de vorst.

De installatie bevat zonnepanelen, een hydraulische groep, een drainagetank, een of verscheidene warme waterboilers, een regeltechniek en een netwerk van hydraulisch gesloten pijpleidingen.

Dit netwerk wordt gedeeltelijk door zonne vloeistof en lucht gevuld. De regeltechniek bevelt de pomp om te functioneren zodra het detecteert dat zonne energie kan naar de boilers afgeleverd worden.

Als de boilers bereikt hun temperatuur, of als de warmtetoever van de zonnepanelen wordt onvoldoend, stopt de pomp. De vloeistof die in de zonnepanelen was komt naar beneden in de drainagetank die in het ketelhuis staat.

De lucht gaat natuurlijk naar boven en vervangt de vloeistof in de zonnepanelen. Dan worden vorst en oververhitte vermijd, want lucht is een slechte warmtegeleider. Het kan verwarmd en verdicht worden, zonder averij oplopen, en zonder de hele installatie beschadigen.

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez recevoir une analyse  permettant de définir l'intérêt de placer un système solaire thermique Sunoptimo et les économies que vous pouvez réaliser,remplissez le formulaire.