Voordelen van de Optimum Sizing

Besparingen - Autonomie - Veiligheid

De combinatie van een technologie die oververhitte vemijdt met een optimale zonnepanelen oppervlakte maakt het mogelijk om tijdens het hele jaar maximale zonne energie te produceren.

Op basis van onze rekeningtools, adviseert ​Sunoptimo het ideale aantal thermische zonnepanelen te installeren om een economische optimum te bereiken. De rekening baseert zich op het warme waterverbruik, de beschikbaare oppervlakte op de dak, en wat wordt precies in een thermische zonne installatie gezocht (energetische autonomie, het maximaliseren van het financiele rendement, snelheid van de ROI...).

Dankzij drainback (auto-ruimen), kan de installatie de jaarlijkse 40-45% van zonne fractie overschrijden. Wat kunnen klassieke installaties niet doen, wegens de oververhitte problemen in de zomer. Hoe groter het aantal zonnepanelen, hoe beter wordt de energiebehoefte voor het verwarmen van water bevredigd.

Er bestaan dus taalrijke voordelen met de Optimum Sizing™:

 

  1. De prijs van de zonne installatie is lager 

diminution du prix au m² système solaire thermique Sunoptimo

Er zijn veel vaste kosteprijzen in een Sunoptimo zonne installatie. Aldus, hoe groter de installatie, hoe kleiner de prijs per m². Met onze rekeningen merken we op dat het beter is om meer zonnepanelen te plaatsen dan de gewone oppervlakte bij klassieke systemen.

 

 

 

 

 

  1. De kWh is minder duur

 

cout du kwh solaireVolgens de evolutie van de huisbrandolieprijzen, kunnen we de kost van de kWh brerekenen (zwarte, rode en paarde lijnen). Op basis van een prijs van 0,85 €/ l, zal de gemmiddelde prijs voor een kWh dichtbij 0,20€/kWh (in het geval van de eerste scenario). Voor de tweede en de derde scenario is het 0,14 €/kWh en 0,10 €/kWh.

De prijs van de zonne kWh wordt verkregen door de verdeling tussen de kost van de installatie en het aantal geproduceerde kWh. Het varieert in functie van de zonne oppervlakte. Sommigen zullen de lagerste prijs van de zonne kWh keuzen (0,03 €/kWh), maar het is een fout. Inderdaad, moeten we de zonne fractie in aanmerking nemen (het percentage energie dat de zonne systeem kan aannemen). De laagste prijs van de zonne kWh wordt met een zonne fractie beneden 50% verkregen. het betekent dat de andere deel met een andere energie (bv: op olie gebaseerde energie) moet aangenomen worden. Als gevolg is het duurder. Met een op Optimum Sizing gebaseerde zonne installatie is de kost van de gemmidelde kWh lager.  Omdat een grotere deel van het energiebehoefte wordt door de zonne energie aangenomen.

 

 

  1. Besparingen voor het waterverwarmen

evolution cout système solaire thermique Sunoptimo

De stippellijn overeenkomt met de totale kost van het waterverwarmen zonder een Sunoptimo zonne installatie, jaar per jaar. Het is niet lineair gezien de evolutie van de energiekosten. De volle lijn overeenkomt met dezelfde kost, maar met een Sunoptimo zonne installatie . Elk jaar , maakt het systeem mogelijk om grote besparingen te genereren. Na een paar jaren, is de kost voor het waterverwarmen identiek,met of zonder zon systeem. Maar de volgende jaren zijn synoniem voor opmerkelijke besparingen ten opzicht van de eerste situatie (zonder zonne installatie)

Het Sunoptimo zonne systeem vervangt niet de verwarmingsketel, maar wijzigt sterk het verbruiken van fossiele energie (olie, gas, elektriciteit). De besparingen kunnen snel in duizenden euro's berekend worden.

 

 

 

 

  1. Autonomie tegenover de prijsstijging van olie, gas en elekticiteit

Evolution du cours du pétrole les 15 dernières années

Met het Sunoptimo zonne systeem, dat het principe van De Optimum Sizing volgt, de grootste deel van de noodzakelijke energie wordt door zonne energie aangenomen.  Na de investering wordt dus die energie gratis. Daarom is de kost van het waterverwarmen niet afhankelijk van de de olie-prijsevolutie. Die autonomie tegenover fossiele energieprijzen geeft een grotere financiële veiligheid.

Na de investering, geen ongein voor de volgende 20 jaar.

 

 

 

Si vous souhaitez recevoir une analyse  permettant de définir l'intérêt de placer un système solaire thermique Sunoptimo et les économies que vous pouvez réaliser, remplissez le formulaire.

Les informations contenues sur cette page sont purement informatives.​Elles ne constituent en aucun cas une incitation ou une offre d'achat. Elles se basent sur des prévisions soumises à un certain degré d’incertitude notamment en raison de facteurs commerciaux, économiques, météorologiques ou financiers. Les résultats réels peuvent par conséquent être différents des prévisions.